Must have at least 02 years professional experience as an electrical technician in a manufacturing plant. Please refer to the job advert for further information.

 
Cantec Printing and Packaging (Pvt) Ltd යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සහ තීන්ත කර්මාන්ත සඳහා ලෝහ සහ ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම්කරණයේ පුරෝගාමී නිෂ්පාදන ආයතනයකි. වර්ධනය වන කාර්මික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අපි හොඳම ඇසුරුම් විසඳුම් වේගවත්ම ආකාරයෙන් සපයන්නෙමු. තවදුරටත් ව්‍යාපෘතීන් සඳහා පහසුකම් සැලසීම, විශිෂ්ටත්වය හඹා යාම හා සමාගම එහි මීළඟ මට්ටම දක්වා ඔසවා තැබීම සඳහා වෘත්තීය ජයග්‍රාහකයින් බඳවා ගැනීම Cantec ආයතනයේ දැක්ම වේ. ඒකල, ජා-ඇළ, පිහිටි අපගේ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාව සදහා පහත පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා සුදුසු අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

විදුලි කාර්මික ශිල්පී - Electrician - மின்னியல் வல்லுநர் | Ekala, Ja-Ela

 • නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක අවම වශයෙන් වසර 02 කට වැඩි කාලයක් විදුලි කාර්මික ශිල්පියකු වශයෙන් වෘත්තිමය පළපුරුද්දක් තිබීම අනිවාර්ය වේ.
 • ATI, CGTTI හෝ පිළිගත් වෙනත් කාර්මික අංශයේ විදුලි ශිල්පය පිළිබඳ කාර්මික/ වෘත්තිය පුහුණු ආයතනයකින් ලබා ගත් තුන් අවුරුදු පුර්ණකාලීන වෘත්තිය කුසලතා සහතිකයක් තිබීම විශේෂ සුදුසුකමක් වේ. අ.පො.ස (සා/පෙළ ) විභාගය අවම වශයෙන් පෙනී සිට තිබිය යුතු වේ.
 • යාන්ත්‍රික ක්‍රමවේදයන් හා තාක්ෂණ පද්ධතීන් අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය. 
 • ස්වාධීනව වැඩ කටයුතු හා තීරණ ගැනීමේ හැකියාව හා හදිසි තත්ත්වයන් යටතේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව පැවතිය යුතුය.
 • ඵළදායී ලෙස වාචිකව හා ලිඛිතව සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව පැවතිය යුතුය.
 • රාත්‍රී සේවාමුර වල රාජකාරි කටයුතු කිරීමේ කැමැත්ත තිබිය යුතුය. 
 • ජා-ඇළ හෝ කර්මාන්තශාලාව අවට ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු විම තෝරාගැනීමේදී ප්‍රමුඛතාවය සදහා සලකා බැලනු ඇත.
 • වයස අවරුදු 35 ට අඩු විය යුතුය.
 • පළපුරුද්ද සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් වලට අනුව වැටුප් තිරණය කරනු ලැබේ.

Cantec Printing and Packaging (Pvt) Ltd
අංක 14, කාර්මික ජනපදය, ඒකල, ජා -ඇළ.

XpressJobs හරහා ඔබේ CV යැවීමට කරුණාකර APPLY බොත්තම ක්ලික් කරන්න

Cantec Printing and Packaging (Pvt) Ltd என்பது இலங்கையில் உணவு மற்றும் பெயிண்ட் தொழிற்சாலைகளுக்கு உலோக மற்றும் பிளாஸ்டிக் பேக்கேஜிங் தயாரிப்பில் முன்னோடியாக விளங்குகிறது. வளர்ந்து வரும் தொழில்துறைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய விரைவான வழியில் சிறந்த பேக்கேஜிங் தீர்வுகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம். மேலும் திட்டங்களை எளிதாக்குவதற்கும், சிறந்து விளங்குவதற்கும், நிறுவனத்தை அதன் அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கும் தொழில்முறை சாதனையாளர்களைச் சேர்ப்பதே கான்டெக்கின் நோக்கமாகும். ஏகல, ஜா-எலவில் அமைந்துள்ள எமது உற்பத்தி ஆலைக்கு பின்வரும் வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கு பொருத்தமானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மின்னியல் வல்லுநர்

 • ஒரு உற்பத்தி ஆலையில் மின் தொழில்நுட்ப வல்லுநராக குறைந்தபட்சம் 02 ஆண்டுகள் தொழில்முறை அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
 • ATI, CGTTI அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில்துறை துறை மின்/தொழில் பயிற்சி நிறுவனத்தில் இருந்து மூன்று வருட முழுநேர தொழில் திறன் சான்றிதழைப் பெற்றிருப்பது சிறப்புத் தகுதியாகும். குறைந்த பட்சம் G.C.E யில் தோன்றியிருக்க வேண்டும்.
 • இயந்திர முறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்ளும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
 • அவசரகால சூழ்நிலைகளில் சுதந்திரமாக வேலை செய்யவும் மற்றும் முடிவுகளை எடுக்கவும் வேண்டும்.
 • வாய்மொழியாகவும் எழுத்து மூலமாகவும் திறம்பட தொடர்பு கொள்ளும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
 • இரவு ஷிப்ட் வேலை செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும்.
 • கால்வாய் அல்லது தொழிற்சாலையைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் வசிப்பவர் தேர்வில் முன்னுரிமைக்காகக் கருதப்படுவார்.
 • வயது 35 வயதுக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
 • அனுபவம் மற்றும் தொழில்முறை தகுதிக்கு ஏற்ப சம்பளம் தீர்மானிக்கப்படும்.

Cantec Printing and Packaging (Pvt) Ltd
எண். 14, இண்டஸ்ட்ரியல் காலனி, ஏகல, ஜா - கால்வாய்.

XpressJobs வழியாக உங்கள் CVயை அனுப்ப, APPLY பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்

Cantec Printing and Packaging (Pvt) Ltd is a pioneer manufacturer of metal and plastic packaging for the food and paint industries in Sri Lanka. We provide the best packaging solutions in the fastest way to meet the growing industrial needs.Cantec's vision is to recruit professional achievers to facilitate further projects, pursue excellence and elevate the company to its next level. Applications are invited from suitable candidates to fill the following vacancy for our manufacturing plant located at Ekala, Ja-Ela.

Electrician

 • Must have at least 02 years professional experience as an electrical technician in a manufacturing plant.
 • Possession of three years full-time Vocational Skill Certificate from ATI, CGTTI or other recognized Industrial Sector Electrical/ Vocational Training Institute is a special qualification. Must have appeared at least in G.C.E.
 • Must have the ability to understand mechanical methods and technology systems.
 • Must be able to work independently and make decisions and make decisions under emergency situations.
 • Must have the ability to communicate effectively verbally and in writing.
 • Must be willing to work night shifts.
 • A resident of the area around the canal or factory will be considered for priority in selection.
 • Age should be less than 35 years.
 • Salary is decided according to experience and professional qualification.

Cantec Printing and Packaging (Pvt) Ltd
No. 14, Industrial Colony, Ekala, Ja - Canal.

Please click on the APPLY button to send in your CV via XpressJobs
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!