වයස අවු. 18 - 40 ත් අතර විය යුතුයි. වැටුප රු.25,000/- ත් 33,000/-ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
 
Crew Members - Rajagiriya 

සුදුසුකම් :
 • වයස අවු. 18 - 40 ත් අතර විය යුතුයි
 ප්‍රතිලාභ :
 • මාස 03 කට වරක් බෝනස් දීමනා
 • වැටුප රු.25,000/- ත් 33,000/-ත් අතර
 • අභ්‍යන්තර උසස්වීම්
 • ස්ථිර රැකියා
 • රැකියාව අතරතුර ආහාරපාන නොමිලේ
 • නවාතැන් පහසුකම්
 • පළපුරුද්ද සඳහා විශේෂ වැටුප් පරිමාණ
 • මසකට නිවාඩු 08ක් හිමිවේ
 • වසරක සේවා කාලය සම්පුර්ණ කරන සේවකයන් හට අපගේ විදේශ ශාඛාවන්හි සේවය කිරීමේ අවස්ථාව
 • වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණය
 • මිලියනයක ජිවිත රක්ෂණාවරණයක් සමග ඇතුළුව තවත් වරප්‍රසාද රාශියක් (උපන්දින, විවාහ, දරු උපත්, අධ්‍යපන කටයුතු, දෙමව්පියන් රෝගාතුර වීම් සහ ස්වභාවික විපත් වැනි දෑ සදහා) කොන්දේසි සහිතයි

සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය සඳහා පැමිණෙන විට පහත සඳහන් දෑ රැගෙන එන්න
 • උප්පැන්න සහතිකය
 • ජාතික හැදුනුම්පත
 • බැංකු පොතේ පිටපතක්
 • අයදුම්කරුගේ ඡායාරුපයක්


XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!