ඔබ තවමත් Uber Eats Delivery Partner ( Food Delivery Rider ) සමග ලියාපදිංචිවී නොමැතිද? Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
 

Delivery Partners | Uber Eats - Kottawa


ලොව විශාලතම online food delivery සේවාව දැන් ශ්‍රී ලංකාවේදී. එන්න අප හා සම්බන්ධ වී ඔබත් අදම ඉපයීම් ආරම්භ කරන්න. අප බලාපොරොත්තු වන්නේ විශිෂ්ඨ මට්ටමේ බෙදාහැරීමේ partner වරුන් අප හා සම්බන්ධ කර ගැනීමටයි. ඔබටත් යතුරු පැදියක් සහ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් තිබේද? රැකියාවක් හෝ අමතර අදායමක් සොයමින් සිටින්නෙක්ද ? එසේනම් අප සොයන්නේ ඔබවයි. ප්‍රතිලාභ ඉහල ඉපයීම් අවස්ථා සහිත සතිපතා ගෙවීම්. නම්‍යශීලි රැකියා කාලය වටිනා ජිවිත රක්ෂණයක් අවම ලියකියවිලි සහිත ස්වයං ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව නව යහළුවන් හදුන්වා දීම තුලින් අමතර ඉපයීම් අවස්ථා Uber Eats සමග සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද ? පළමු පියවර - Apply for job යන බොත්තම Click කරන්න දෙවන පියවර - Training Video එක පරිශීලනය කරන්න (SMS හරහා ඔබට ලින්ක් එක ලැබනු ඇත) තෙවන පියවර - Training Video එකෙහි සදහන් පරිදි ඔබගේ Login ID එක සාදාගන්න සිව්වන පියවර - Uber office වෙත පැමිණ Assessment (පරීක්ෂණයට ) සහභාගි වෙන්න පස්වන පියවර - starter pack මිලදී ගෙන ඉපයීම් ආරම්භ කරන්න මේ සදහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ, වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් යතුරුපැදි රක්ෂණය අදායම් බලපත්‍රය යතුයරුපදි ලියාපදිංචි සහතිකය (ඉහත ලියකියවිලි වල මුල් පිටපත් හෝ සහතික කල ජායා පිටපත් අවශ්‍ය බව කරුණාවෙන් සලකන්න ) ඔබ අප හා සම්බන්ධ වීමට උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් කරුණාකර මෙතැනින් අයදුම් කරන්න කොළඹ - අංක 142, දෙවන මහල , දේවි හෝල්ඩින්ග්ස් , බෞද්ධාලෝක මාවත , කොළඹ 04 මහනුවර - අංක 451, විලියම් ගොපල්ලව මාවත , මහනුවර


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uber Eats, The world’s largest online food delivery platform is now in Sri Lanka and growing at a rapid pace. Join us as a delivery partner and start earning today, we are looking forward to associating with the world-class delivery partners. Do you have a motorbike and smart mobile phone? seeking for a job or looking for an extra income? If so, you are the right candidate we are looking for. Benefits: Attractive payment schemes and tips with weekly pay-outs Flexible working hours, as per your choice! you will be conceded with a life insurance Easy self-registration with minimum document Attractive referral scheme by referring to new friends How‌ ‌to‌ ‌get‌ ‌registered‌ ‌with‌ ‌Uber‌ ‌Eats‌ ‌ ‌ Step‌ ‌one‌ ‌-‌ ‌Click‌ ‌apply‌ ‌for‌ ‌the‌ ‌job‌ ‌ Step‌ ‌two‌ ‌-‌ ‌Watch‌ ‌the‌ ‌training‌ ‌video‌ ‌(Video‌ ‌will‌ ‌be‌ ‌shared‌ ‌Via‌ ‌SMS)‌ ‌ Step‌ ‌three‌ ‌-‌ ‌Create‌ ‌the‌ ‌login‌ ‌ID‌ ‌(Link‌ ‌will‌ ‌be‌ ‌shared‌ ‌Via‌ ‌SMS)‌ ‌ Step‌ ‌four‌ ‌-‌ ‌Visit‌ ‌Uber‌ ‌office‌ ‌and‌ ‌complete‌ ‌the‌ ‌assessment‌ ‌ ‌ Step‌ ‌five‌ ‌-‌ ‌Purchase‌ ‌starter‌ ‌pack‌ ‌and‌ ‌start‌ ‌earning‌ ‌ All you Required is : Valid Driving License Bike Insurance Revenue license Bike Registration document (Docs should be original or certified copies). Address - Colombo -No.142, 2nd Floor, Devi Holdings, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 4. Kandy - No 451, William gopallawa Road, Kandy. If you are interested to join with us Please click the APPLY button to send your CV Via XpressJobs

Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!