වයස අවු. 17 - 40 ත් අතර විය යුතුයි. වැටුප රු.24,000/- ත් 35,000/-ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.
Attractive Salary plus comprehensive benefits
   
Team Member (Full-Time) | TACO BELL - Negombo - Male/Female

(KITCHEN & CASHIER)

 • වැටුප රු.24,000/- ත් 35,000/- ත් අතර
 • වයස අවු. 17-45 ත් අතර
 • අ.පො.ස සා/පෙළ දක්වා අධ්‍යාපනය හදාරා තිබීම
 • නවාතැන් පහසුකම් (පිරිමින් සඳහා) / ප්‍රවාහන පහසුකම්
 • සේවා ස්ථානය

ප්‍රතිලාභ :
 • මාස 03 කට වරක් බෝනස් දීමනා
 • අභ්‍යන්තර උසස්වීම්
 • ස්ථිර රැකියා
 • රැකියාව අතරතුර ආහාරපාන නොමිලේ
 • නවාතැන් පහසුකම්
 • පළපුරුද්ද සඳහා විශේෂ වැටුප් පරිමාණ
 • මසකට නිවාඩු 08ක් හිමිවේ
 • වසරක සේවා කාලය සම්පුර්ණ කරන සේවකයන් හට අපගේ විදේශ ශාඛාවන්හි සේවය කිරීමේ අවස්ථාව
 • වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණය
 • මිලියනයක ජිවිත රක්ෂණාවරණයක් සමග ඇතුළුව තවත් වරප්‍රසාද රාශියක් (උපන්දින, විවාහ, දරු උපත්, අධ්‍යපන කටයුතු, දෙමව්පියන් රෝගාතුර වීම් සහ ස්වභාවික විපත් වැනි දෑ සදහා) කොන්දේසි සහිතයි

සම්මුඛ පරීක්ෂණ
සියලුම ශාඛාවන් සඳහා බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ජාතික හැඳුනුම්පත, බැංකු පොතෙහි පිටපතක්, වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රයක් (රයිඩර් සඳහා පමණි) සහ උප්පන සහතිකයේ පිටපතක් රැන්ගෙන පැමිණෙන්න.


XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!