මෝටර් රථ පින්තාරු (Auto Painter) හා වැල්ඩින් කරු (Welder) පාඨමාලාවන්ට ඇතුලත් වීමේ අනගි අවස්ථාවක්. Please refer to the job advert for further information.

 
ශ්‍රී ලංකාවට මහේන්ද්‍රා සන්නාමයෙන් මෝටර් රථ ගෙන්වා බෙදා හරින අයිඩියල් මෝටර්ස් (පුද්) සමාගම මගින් මෙහෙයවනු ලබන මෝටර් රථ පින්තාරු (Auto Painter) හා වැල්ඩින් කරු (Welder) පාඨමාලාවන්ට ඇතුලත් වීමේ අනගි අවස්ථාවක්.
මෙම පාඨමාලාවන්ට ඇතුලත්වීම සඳහා අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයට පෙනීසිටිම ප්‍රමාණවත් වන අතර වයස් සීමාව අවුරුදු 17-25ත් අතර විය යුතු ය. මෙම පාඨමාලාවන් අයිඩියල් මෝටර්ස් (පුද්) සමාගමට අනුබද්ධ අයිඩියල් කළමනාකරණ හා කාර්මික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ (IMTTC) හි අනුග්‍රහය යටතේ පැවැත්වේ.
මෙම පාඨමාලාවන් හි න්‍යායික පුහුණුව මාස 06ක් ප්‍රායෝගික පුහුණුව මාස 06ක් ද වශයෙන් සම්පූර්ණ පාඨමාලා කාලය වසරක් වේ. 
කාන්තාවන් සඳහාද අයදුම් කල හැක

පාඨමාලාවන් සඳහා කිසිදු මුදලක් අය නොකෙරේ 

සිසුන් හට ලැබෙන විශේෂ වරප්‍රසාද 
  • පුහුණු කාලසීමාව තුල දී නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්, නිල ඇදුම්, ආරක්ෂිත මෙවලම් සමග මාසික දීමනාවක් 
  • මාස 06ක න්‍යායික පාඨමාලා කාලය අවසානයේ රැකියාගත පුහුණුව (On the job training) සඳහා අයිඩියල් මෝටර්ස් (පුද්) සමාගමේ දිවයින පුරා විහිදී වැඩහලවල් වෙතට අනියුක්ත කරනු ඇත. 
  • පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරා නිම කරන ආධුනිකයන් හට පඨමාලාවට අදාල ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් මොටර් රථ පින්තාරු හා වැල්සන් කරු (NVQ4) සහතික පත්‍රය හිමිවනු ඇත 
  • පාඨමාලාව සාර්ථකව නිමකරන අධුනිකයන් හට අයිඩියල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ දිවයින පුරා පිහිටි පහත සේවා ස්ථාන වලට අනුයුක්තව රැකියාවන් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසේ. යාපනය, අනුරාධපුර, වවිනියාව, පුත්තලම, දඹුල්ල, කුරුණෑගල, ගම්පහ, කැලණිය, අම්පාර, මඩකලපුව, තිස්සමහාරාමය, රත්නපුර, මාතර, රත්මලාන. තෝරා ගැනීමේදී ඉහත නගරවල ස්ථිර පදිංචි ආධුනිකයන් හට ප්‍රමුඛතාවය හිමිවනු ඇත.

ඉල්ලුම් කිරීමේදී අදාල පාඨමාලාවන් සදහා වෙන වෙනම අයදුම් කරන්න

XpressJobs හරහා ඔබේ විස්තර යැවීමට කරුණාකර අයදුම් කරන්න බොත්තම ක්ලික් කරන
පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක, අයිඩියල් කළමනාකරණ හා කාර්මික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, 60, මාලිගාව පාර, රත්මලාන.

A great opportunity to enter the Auto Painter and Welder courses conducted by Ideal Motors (Pvt) Ltd, which imports and distributes cars under the Mahindra brand in Sri Lanka.
Admission to these courses is GCE It is sufficient to sit for the GCE (O / L) examination and the age limit is between 17-25 years. These courses are conducted under the auspices of the Ideal Management and Industrial Training Center (IMTTC) affiliated to Ideal Motors (Pvt) Ltd.
The full duration of the course is one year with theoretical training being 06 months and practical training being 06 months.
Women can also apply

There is no charge for the courses

Special privileges for students
  • Monthly allowance with free accommodation, uniforms, safety equipment during the training period
  • At the end of the six-month theoretical course, Ideal Motors (Pvt) Ltd will be assigned to island-wide workshops for on-the-job training.
  • Apprentices who successfully complete the course will receive an internationally recognized car painter and Welding (NVQ4) certificate relevant to the course.
  • Apprentices who successfully complete the course will have the opportunity to find employment in the following workplaces island wide in the Ideal Group. Jaffna, Anuradhapura, Vavuniya, Puttalam, Dambulla, Kurunegala, Gampaha, Kelaniya, Ampara, Batticaloa, Tissamaharama, Ratnapura, Matara, Ratmalana. Apprentices residing in the above cities will be given priority in the selection.

Apply separately for the relevant courses when applying
Please click the APPLY button to submit your details Via XpressJobs

Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!