හැමදාම වැඩකරොත් 30000 අවම මාසික ආදායමක්. Do you have your own motor bike? Please refer to the job advert for further information.

   

Delivery Riders - (Part-Time) - Colombo District


Locations:Pelawatta/Pitakotte/Athurugiriya/Malabe/Kaduwela/Makola/Delgoda/Kotikawatta/OGF/OrionCity/Kotahena/Borella/UP/Nugegoda/Boralesgapuwa/Maharagama/Piliyandala/Mattegoda/Moratuwa/Kottawa/Dehiwala/Godagama/Bambalapitiya/Thimbirigasyaya/Mount/Narahenpita/Kesbewa/Nawala/Havelocksවෙනස් වන ජිවන රටාවේ රසවත් අංගයක් වන්න..!

තනතුර : Delivery Rider (Part Time)

 

# සුදුසුකම් :

~ වයස අවු. 20 - 40 ත් අතර විය යුතුයි.

~ අර්ධ කාලීන රැකියා - පිරිමින් සදහා - . 6.00 - . 11.30

~ යතුරු පැදියක් තිබිය යුතුය

 

# ප්‍රතිලාභ :

~ හැමදාම වැඩකරොත් 30000 අවම මාසික ආදායමක්

~ රැකියාව අතරතුර ආහාරපාන නොමිලේ

~ රු.මිලියනයක ජිවිත රක්ෂණාවරණයක් සමග තවත් වරප්රසාද රාශියක් (උපන්දින, සහ ස්වභාවික විපත් වැනි දෑ සදහා)

 *කොන්දේසි සහිතයි


XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!