වැටුප රු.40,000/- ත් 50,000/-ත් අතර. Do you have your own motor bike? Please refer to the job advert for further information.

   
Locations: Rathnapura

වෙනස් වන ජිවන රටාවේ රසවත් අංගයක් වී ජාත්‍යන්තර පුහුණුවක් සමග ස්ථිර රැකියාවක් ලබා ගන්න!....

තනතුර : Delivery Rider - Full Time

සුදුසුකම් : 
 • වයස අවු. 22 - 35 ත් අතර විය යුතුයි.

ප්‍රතිලාභ :
 •  වැටුප රු.40,000/- ත් 50,000/-ත් අතර 
 • මසකට නිවාඩු 06ක් හිමිවේ
 • යතුරු පැදියක් තිබිය යුතුය.
 • අවන්හල ඇතුළත හා පිටත වැඩ කිරීමට අවස්ථාව
 • අභ්‍යන්තර උසස්වීම්
 • ස්ථිර රැකියා
 • රැකියාව අතරතුර ආහාරපාන නොමිලේ
 • නවාතැන් පහසුකම් 
 • වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණය
 • රු.මිලියනයක ජිවිත රක්ෂණාවරණයක් සමග තවත් වරප්‍රසාද රාශියක් (උපන්දින, විවාහ, දරු උපත්, අධ්‍යාපන කටයුතු, දෙමව්පියන් රෝගාතුර වීම් සහ ස්වභාවික විපත් වැනි දෑ සදහා)

කොන්දේසි සහිතයි-

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :
XpressJobs හරහා ඔබේ විස්තර යැවීමට කරුණාකර අයදුම් කරන්න බොත්තම ක්ලික් කරන්න
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!