වැටුප රු.40,000/- ත් 50,000/-ත් අතර. Do you have your own motor bike? Please refer to the job advert for further information.

   
වෙනස් වන ජිවන රටාවේ රසවත් අංගයක් වී ජාත්‍යන්තර පුහුණුවක් සමග ස්ථිර රැකියාවක් ලබා ගන්න!....

තනතුර : Delivery Rider – Taco Bell (Piliyandala)

සුදුසුකම් : 
 • වයස අවු. 20 - 40 ත් අතර විය යුතුයි.
 • යතුරු පැදියක් තිබිය යුතුය.

ප්‍රතිලාභ :
 • වැටුප රු.40,000/- ත් 50,000/-ත් අතර 
 • මසකට නිවාඩු 06ක් හිමිවේ.
 • අභ්‍යන්තර උසස්වීම්
 • ස්ථිර රැකියා
 • රැකියාව අතරතුර ආහාරපාන නොමිලේ
 • නවාතැන් පහසුකම් 
 • වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණය
 • රු.මිලියනයක ජිවිත රක්ෂණාවරණයක් සමග තවත් වරප්‍රසාද රාශියක් (උපන්දින, විවාහ, දරු උපත්, අධ්‍යාපන කටයුතු, දෙමව්පියන් රෝගාතුර වීම් සහ ස්වභාවික විපත් වැනි දෑ සදහා)

XPRESSJOBS හරහා ඔබගේ විස්තර යැවීමට කරුණාකර APPLY බොත්තම ක්ලික් කරන්න

Become an interesting part of the changing lifestyle and get a permanent job with international training!....

Position : Delivery Rider – Taco Bell (Piliyandala)

Qualifications :
 • Age Should be between 20-40.
 • Must have a motorcycle.

Benefits:
 • Salary between Rs.40,000/- and 50,000/-
 • 06 holidays per month.
 • Internal promotions
 • Permanent jobs
 • Meals are free during work
 • Accommodation facilities
 • Medical insurance
 • Rs.1 million life insurance with many other benefits (for birthdays, marriages, child births, educational activities, parental illness and natural calamities)
Please click on APPLY button to send your details through XPRESSJOBS
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!